Historia OSP

23.02.1930 roku o godzinie 15:00 odbyło się Zebranie Założycielskie OSP w Bolszewie.
Wybrano zarząd w składzie:
* Ignacy Dampc - Naczelnik,
* Klemens Bach - Gospodarz,
* Antoni Hewelt - Skarbnik i Sekretarz.
W 1933 roku wybudowano przy ulicy Szkolnej remizę strażacką. 06.05.1946 roku odbyło się Pierwsze Powojenne Zebranie Walne OSP Bolszewo. W 1947 roku zmontowano z części pierwszy samochód strażacki o nazwie " Moris " . W 1963 roku oddano do użytku nową remizę strażacką przy ulicy Zamostnej. Dwa lata później w nagrodę jednostka otrzymała samochód bojowo - pożarniczy " Star-20 " i motopompę. 
Od 1996 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W 2000 roku jednostka otrzymała Sztandar z okazji 70- lecia istnienia. 
W 2007 roku jednostka wzbogaciła się o nowy wóz ratowniczo - gaśniczy GBA marki StarMan.
Od 2010 roku OSP Bolszewo jest jednostką operacyjno - techniczną ( JOT-2 ). W 2011 roku jednostka otrzymała samochód ratowniczo - gaśniczy GCBA marki Mercedes Atego.