czwartek, 29 marca 2018

Zebranie Walne za rok 2017

Dnia 24.02.2018 o godzinie 18:00 odbyło się Zebranie Walne za rok 2017.


Wśród zebranych gości przybyli:
* Komendant PSP w Wejherowie - bryg. Jacek Niewęgłowski,
* Wójt Gminy Wejherowo - p. Henryk Skwarło,
* Sołtys Bolszewa - p. Edmund Bianga.


Na zebraniu wybrano:
* Przewodniczącego - dh Waldemara Hamera,
* Komisję Mandatową oraz Uchwał i Wniosków: dh Macieja Wartacz, dh Szymona Marcińskiego, dh Bartosza Bork.


Wyjazdy w 2017:
* ogółem - 108, w tym:
* pożary - 40,
* zagrożenia miejscowe - 68,

* fałszywe - 3

Lista strażaków uczestnicząca w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w roku 2017:
* dh Groth Karol - 76
* dh Marciński Szymon - 76
* dh Marciński Robert - 64
* dh Adamczyk Daniel - 45
* dh Bach Waldemar - 38
* dh Hinz Grzegorz - 37
* dh Meyer Wojciech - 37
* dh Groth Szymon - 37
* dh Wartacz Maciej - 35
* dh Śliwicki Leszek - 27
* dh Cirocki Mateusz - 22
* dh Bizewski Łukasz - 21