poniedziałek, 30 marca 2015

DROGA KRZYŻOWA 29.03.2015

Dnia 29.03.2015 b.r o godzinie 19:00 spod kościoła wyruszyliśmy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Bolszewa.

Nad bezpieczeństwem parafian czuwali druhowie naszej jednostki.

* dh Bandzemer Tadeusz
* dh Brylowski Leszek
* dh Meyer Wojciech
* dh Hamera Waldemar
* dh Bach Waldemar
* dh Hinz Grzegorz
* dh Galik Marcin
* dh Wartacz Maciej
* dh Rzepa Marcin
* dh Naczk Marcin
* dh Robert Marciński
* dh Mariusz Miotk
* dh Ostojski Michał
* dh Cirocka Ewelina

poniedziałek, 23 marca 2015

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 20.03.2015

Dnia 20.03.2015 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze.

Wśród zaproszonych gości byli obecni : Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Przedstawiciel Miejsko - Gminnego Związku OSP, Radny Gminy Wejherowo, Prezes Koła Cyklistów, Kapelan OSP Bolszewo.

Na zebraniu wybrano :

* Przewodniczącego - dh Waldemara Hamera,
* Protokolanta - dh Halinę Bach,
* Komisję Uchwał i Wniosków - dh Beatę Maciszka, dh Marcina Galik, dh Piotra Rank.

Zdarzenia, w których nasza jednostka uczestniczyła w roku:

ogółem 69 , w tym :
pożary - 32,
zagrożenia miejscowe - 35,
alarmy fałszywe - 1,
inne  1.

Zestawienie osób biorących największy udział w zdarzeniach :

dh Mateusz Cirocki - 41
dh Karol Groth - 38
dh Wojciech Meyer - 32
dh Michał Borkowski - 28
dh Marcin Naczk, dh Waldemar Bach - 27
dh Marcin Galik, dh Waldemar Hamera - 23
dh Marcin Rzepa - 21

Druhowie, wyróżniający się aktywnością w naszej jednostce:

* dh Galik Marcin
* dh Bach Waldemar
* dh Wartacz Maciej
* dh Marciński Robert
* dh Miotk Mariusz
* dh Ostojski Michał


Druh Stanisław Angel został honorowym członkiem naszej jednostki.