piątek, 25 marca 2016

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI BOLSZEWA 20.03.2016

W niedzielę 20.03 bieżącego roku około godziny 19 spod kościoła grupa parafian wyruszyła na Drogę Krzyżową ulicami Bolszewa.

Nad bezpieczeństwem parafian uczuwali nasi strażacy.

* dh Waldemar Hamera
* dh Waldemar Bach
* dh Leszek Brylowski
* dh Tadeusz Banzemer
* dh Michał Borkowski
* dh Marcin Galik
* dh Grzegorz Hinz
* dh Maciej Wartacz
* dh Mariusz Miotk
* dh Robert Marciński
* dh Daniel Adamczyk

MDP:
* dh Jan Maciszka
* dh Błażej Hewelt
https://photos.google.com/album/AF1QipPybWZtA7RW9Yki1m2a43LRyppdOrVV8z-7G6fk

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 18.03.2016

Dnia 18.03.2016 odbyło się w naszej jednostce Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.


Wśród zaproszonych gości byli obecni : Zastępca Komendanta Powiatowego - st.kpt. Waldemar Lewandowski, Sołtys miejscowości Bolszewo - Pan Edmund Bianga oraz Kapelan OSP Bolszewo -Ks. Jacek Stępień.


Na zebraniu wybrano :

* Przewodniczącego : dh Waldemara Hamera,
* Protokolanta : dh Halinę Bach,

* Komisję Mandatową, Uchwał i Wniosków w składzie:
                 - Przewodniczący komisji : dh Maciej Wartacz,
                 - Sekretarz komisji : dh Marcin Rzepa,
                 - Członek komisji : dh Wojciech Meyer.

* Komisję Wyborczą i Skrutacyjną w składzie:
                 - Przewodniczący komisji : dh Ewelina Cirocka,
                 - Sekretarz komisji : dh Łukasz Bizewski,
                 - Członek komisji : dh Marcin Naczk.

Zdarzenia , w których nasza jednostka uczestniczyła w roku 2015 :

ogółem 104 wyjazdy, w tym :
* pożary - 49
* zagrożenia miejscowe - 51
* alarmy fałszywe -1
* inne -3

Zestawienie osób biorących największy udział w zdarzeniach:

* dh Karol Groth - 70
* dh Robert Marciński - 60
* dh Waldemar Bach - 57
* dh Damian Meyer - 55
* dh Mateusz Cirocki - 50
* dh Wojciech Meyer - 43
* dh Mariusz Miotk - 41
* dh Maciej Wartacz - 37
* dh Marcin Naczk - 32
* dh Daniel Adamczyk - 28

Nowy Zarząd OSP Bolszewo na lata 2016 - 2020 :

* Prezes - dh Grzegorz Hinz
* Naczelnik - dh Waldemar Bach
* Zastępca Naczelnika - dh Waldemar Hamera
* Skarbnik - dh Mariola Papke - Bach
* Sekretarz - dh Marcin Galik
* Gospodarz - dh Michał Borkowski
* Członek Zarządu - dh Tadeusz Banzemer

 Komisja Rewizyjna na lata 2016 - 2020 :

* Przewodniczący - dh Krzysztof Białas
* Zastępca Przewodniczącego - dh Robert Marciński
* Członek Komisji - dh Mariusz Miotk.