wtorek, 18 czerwca 2013

ZAWODY 15.06.2013 ROK

W Gościcinie na stadionie odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze.

Strażacy rywalizowali w dwóch kategoriach : sztafecie pożarniczej 7 x 50 m oraz ćwiczeniu bojowym, polegającym na strąceniu strumieniem wody pachołków.

Nasi druhowie zajęli :

* w kategorii MDP - 4 miejsce
* w kategorii Seniorów - 6 miejsce oraz 11 miejsce


Gratulujemy kolegom zajętych miejsc i życzymy podium w przyszłym roku.

DZIEŃ DZIECKA 2.06.2013 ROK

W tym dniu przede wszystkim stawiamy na zabawę .

Były konkursy, rywalizacja i nagrody ufundowane przez sponsorów.

Jednym z konkursów  była konkurencja strażacka, która polegała na ubraniu Nomexów i jak najszybsze przebiegnięcie między pachołkami.

poniedziałek, 17 czerwca 2013

PIELGRZYMKA DO WEJHEROWA - 12.05.2013 ROK

Jak co roku odbyła się Pielgrzymka do Wejherowa w Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

W pielgrzymce, której przewodniczył ks. Piotr Górka uczestniczyła orkiestra, sztandary, obrazy, delegacja druhów ze sztandarem  naszej jednostki oraz wierni. Łącznie pielgrzymka liczyła około 100 osób.

Strażacy z naszej jednostki troszczyli się o bezpieczeństwo wiernych w trakcie trwania pielgrzymki.
DZIEŃ STRAŻAKA W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOLSZEWIE

" Święty Florianie - Patronie Nasz - miej w opiece naszą straż "

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się 3 maja o godzinie 13 w parafialnym kościele w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Po mszy świętej w strażnicy odbył się poczęstunek.


" STRAŻ POŻARNA - PRAWDZIWA MIŁOŚĆ, ZA KTÓRĄ TĘSKNIMY, PRZEZ KTÓRĄ CIĄGLE RONIMY ŁZY, WŚCIEKAMY SIĘ I CZUJEMY SIĘ SZCZĘŚLIWI. POTRZEBNI. "SZKOLENIE PODSTAWOWE JEDNOETAPOWE

W dniu 13.04.2013 roku w siedzibie Jednostki JRG nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny Szkolenia Podstawowego Jednoetapowego dla strażaków ochotników z terenu powiatu.

Do egzaminu przystąpiło 28 strażaków, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

Z naszej jednostki do egzaminu przystąpiło 2 strażaków :

* dh Sylwester Meyer
* dh Damian Meyer

Gratulujemy kolegom nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających udział w działaniach ratowniczych.

WIELKANOC 29.03 - 31.03. 2013 ROKU

Jak co roku nasi strażacy czynnie brali udział w obchodach Święta Wielkanocy.

Strażacka warta to już wieloletnia tradycja, nawiązująca do pilnowania Grobu Pana Jezusa przez żołnierzy rzymskich.

W Niedzielę Wielkanocną nasi druhowie uczestniczyli w porannej Rezurekcji wraz ze sztandarem naszej jednostki.

Wartę pełnili druhowie :

* dh Stanisław Angel
* dh Waldemar Hamera
* dh Tadeusz Banzemer
* dh Waldemar Bach
* dh Przemysław Bałdowski
* dh Grzegorz Hinz
* dh Krzysztof Białas
* dh Michał Borkowski
* dh Mateusz Cirocki
* dh Mateusz Naczk
* dh Marcin Naczk
* dh Rafał Piernicki
* dh Marcin Rzepa
* dh Karol Mischke
* dh Sylwester Meyer
* dh Damian Meyer
* dh Kamil Meyer
* dh Robert Marciński
* dh Mariusz Miotk
* dh Krystian Tyszer
* dh Michał Ostojski

Rozprowadzający :

* dh Janusz Bach
* dh Wojciech Meyer

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI BOLSZEWA

Dnia 24.03.2013 roku Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczęło się około godziny 19.
Rozważania przygotowała młodzież z naszej parafii.

Nad bezpieczeństwem parafian czuwali druhowie z naszej jednostki :

* dh Waldemar Bach
* dh Janusz Bach
* dh Leszek Brylowski
* dh Stanisław Angel
* dh Wojciech Meyer
* dh Michał Borkowski
* dh Grzegorz Hinz
* dh Marcin Naczk
* dh Sylwester Meyer
* dh Damian Meyer
* dh Mariusz Miotk
* dh Robert Marciński
* dh Krystian Tyszer

ZEBRANIE WALNE

Dnia 23.03.2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

Wśród zaproszonych gości byli:

* Wójt Gminy Wejherowo
* Radny Gminy Wejherowo
* Przedstawiciele z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
* Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich

Na zebraniu wybrano :

* Przewodniczącego zebrania - dh Waldemara Hamera
* Protokolanta - dh Halinę Bach
* Komisję mandatową , uchwał i wniosków - dh Wojciecha Meyer, dh Mirosława Mischke i dh Grzegorza Hinz

Zdarzenia, w których OSP w Bolszewie uczestniczyła w 2012 roku:

* ogółem - 81 , w tym :
                         * pożary - 32
                         * zagrożenia miejscowe - 44
                         * zabezpieczenia powiatu - 3 
                         * alarm fałszywy - 1

Najwięcej wyjazdów w 2012 roku uzyskali druhowie :

* dh Waldemar Bach i dh Mateusz Cirocki - 53
* dh Mateusz Naczk - 47

Na koniec zebrania dh Zdzisław Bach został odznaczony tytułem : " Honorowego Prezesa Jednostki OSP w Bolszewie ".

Druhowie naszej jednostki otrzymali w podziękowaniu tort w kształcie wozu strażackiego, który przygotowała Pani z Koła Gospodyń Wiejskich.

Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali pamiątkową książkę.
USUNIĘCIE NAWIERZCHNI ŚNIEŻNEJ Z DACHU KOŚCIOŁA

Dnia 23.03.2013 roku nasi strażacy dokonali usunięcia nawierzchni śnieżnej z dachu naszego parafialnego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Bolszewie.

W akcji brali udział :

* dh Waldemar Bach
* dh Michał Borkowski
* dh Janusz Bach
* dh Marcin Naczk
* dh Mariusz Miotk


RECERTYFIKACJA KURSU MEDYCZNEGO

Kurs obejmował 3 dni szkoleniowe tj. 8,9,10 marca b.r.

To szkolenie stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Ratownictwa Medycznego.

Z naszej jednostki swoje kwalifikacje odnowili druhowie:

* dh Mateusz Cirocki
* dh Bartosz Mateuszuk

Gratulujemy kolegom utrwalenia posiadanych kwalifikacji z zakresu Ratownictwa Medycznego.


KURS MEDYCZNY DLA STRAŻAKÓW - OCHOTNIKÓW

W dniach od 01 do 10 marca 2013 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie odbywał się Kurs z zakresu Ratownictwa Medycznego.

W zajęciach uczestniczyli strażacy ochotnicy z terenu powiatu. 

Kursanci dowiedzieli się m.in. jak udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz nabyli umiejętności resuscytacji krążeniowo - oddechowej osób nieprzytomnych. Strażacy mieli również możliwość uczestniczenia w pozorowanym wypadku drogowym, podczas którego ćwiczyli ewakuację osób rannych.

Egzamin odbył się 12 marca b.r. w Remizie OSP w Gościcinie.

Z naszej jednostki w Szkoleniu brali udział druhowie :

* dh Waldemar Bach
* dh Marcin Naczk
* dh Michał Borkowski

Gratulujemy kolegom nabycia kwalifikacji z zakresu Ratownictwa Medycznego.SPOTKANIE Z PANEM POSŁEM ROBERTEM BIEDRONIEM - 10.03.2013 ROK

Spotkanie z Panem Posłem rozpoczęło się po godzinie 17.
Na początku został przedstawiony program partii a następnie Pan Poseł odpowiedział na pytania zadawane przez mieszkańców Bolszewa.
Głównym tematem rozmów były istniejące problemy w Bolszewie oraz w Gminie Wejherowo m.in. ustawa śmieciowa i drogi.
Pan Poseł Biedroń odwiedził również strażnicę naszej jednostki, w której zapoznał się z wozami bojowymi oraz z ich wyposażeniem.KOMORA DYMOWA

Dnia 04.03.2013 roku odbyły się ćwiczenia w komorze dymowej w Wejherowie.
Komora jest przeznaczona do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

Celem tych ćwiczeń jest przygotowanie oraz sprawdzenie ratowników w zakresie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych podczas występowania obciążeń psychofizycznych tj. brak widoczności, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń lub hałas.

W ćwiczeniach brali udział druhowie:

* dh Waldemar Hamera
* dh Waldemar Bach
* dh Grzegorz Hinz
* dh Mateusz Cirocki
* dh Marcin Rzepa
* dh Krzysztof Białas
* dh Michał Borkowski
* dh Marcin GalikSZKOLENIE PODSTAWOWE UZUPEŁNIAJĄCE CZĘŚĆ II DLA STRAŻAKÓW

W dniach 01-03.03.2013 roku odbyło się Szkolenie Podstawowe Uzupełniające dla strażaków - ochotników zorganizowane przez tutejszą komendę.
W szkoleniu brało udział 65 strażaków,związku z czym dokonano podziału na dwie grupy.
Dodatkowym utrudnieniem były zajęcia praktyczne z zakresu eksploatacji aparatów ODO w komorze dymowej. Celem szkolenia było zachowanie nabytych przed rokiem 2006 kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Z naszej jednostki w szkoleniu brało udział 2 strażaków :

* dh Tadeusz Banzemer
* dh Przemysław Bałdowski

Gratulujemy kolegom utrwalenia posiadanych kwalifikacji pożarniczych i życzymy szczęśliwych powrotów ze zdarzeń.

LATA 2000 - 2002

W 2000 roku jednostka obchodziła 70 - lecia istnienia.

" Ubrani w galowych mundurach bolszewscy strażacy, seniorzy i młodzież, na czele z Orkiestrą Dętą Gminy Wejherowo przemaszerowali z remizy do kościoła parafialnego. Po mszy świętej odbył się przemarsz na plac przed remizą OSP. Zebraną brać strażacką i gości przywitał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie - Zdzisław Bach. "
" W 2002 roku otwarta została rozbudowana strażnica OSP. Prezes OSP w Bolszewie - dh Mariola Bach, po przywitaniu gości przedstawiła historię rozbudowy strażnicy.

Dzięki rozbudowie obiekt wzbogacił się o drugi boks garażowy, świetlicę oraz pomieszczenie socjalno - sanitarne. "16.09.1989 ROK

" Dobry dzień jednostki OSP - zdobycie II miejsca w Rejonowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych
 w Wejherowie. "
55 ROCZNICA ISTNIENIA OSP BOLSZEWO - 25.05.1985 ROK

" Uroczystość rozpoczęto od przemarszu honorowego jednostki OSP Bolszewo jak i wszystkich jednostek zaproszonych wraz z Orkiestrą Dętą GFM Gościcino od miejsca pierwszej remizy OSP tj. obecnie od nowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie do miejsca centralnych uroczystości.
Dowódcą plutonu i przemarszu był Prezes OSP Bolszewo - STANISŁAW BACH.
Całą imprezę prowadził Sekretarz OSP - F. PROCZ przedstawił również historię jednostki.
Aktu wręczenia Sztandaru dokonał Naczelnik Gminy Wejherowo mgr B. Bociąga . Potem przystąpiono do fundacji tj. wbijanie tradycyjnych gwoździ przez gości zaproszonych na tą uroczystość."
ZAWODY GMINNE W ORLU - 09.04.1984 ROK

Udział jednostki w Zawodach Gminnych w miejscowości Orle.

Udział brały 4 sekcje :

* Sekcja - Seniorów - bojowa
* Sekcja - Młodzieżowa Żeńska
* Sekcja - Młodzieżowa Męska 16-18
* Sekcja - Młodzieżowa Męska 10-16

Po latach oczekiwania OSP Bolszewo zajęło I miejsce.

Skład zwycięskiej drużyny :

* Z. Bach
* T. Dąbrowski
* M. Brunat
* A. Bużan
* E. Baranowski
* A. BiangaROK 1975

Zdjęcie z Zawodów Pożarniczych w 1975 roku . Nasi druhowie zajęli 7 miejsce w Powiecie.

Skład drużyny :

* Z. Bach
* E. Okrój
* A. Mielewczyk
* S. Kwidziński
* S. Lezner
* H. Klein
* A. Naczk
* J. Majkowski
* W. Majkowski
* H. BujakiewiczLATA 1965 - 1967

Jako jednostka wyróżniająca się w Powiecie Wejherowskim w 1965 roku otrzymaliśmy samochód bojowo - pożarniczy " Star20 " oraz motopompę M - 800 " Leopolię ".

W celu poprawy szybkości alarmowania do akcji gaśniczych zainstalowano na remizie syrenę alarmową o napędzie elektrycznym, w miejsce syreny ręcznej.

W tym okresie nasza jednostka liczyła 25 członków. Z pośród których wybrano zarząd :

* A. Mielewczyk - Prezes,
* J. Lis - Naczelnik,
* S. Bużan - Z-ca Naczelnika,
* J. Banzemer - Skarbnik,
* B. Perszon - Sekretarz,
* S. Lezner - Gospodarz.

Lista pozostałych członków :

* A. Naczk                * E. Klein                             * T. Czoska                        * H. Czaja
* Z. Bach                   * J. Lademan                       * W. Majkowski                 * H. Bujakiewicz
* S. Bach                   * E. Dawidowski                 * S. Blok                             * H. Blok
* E. Okrój                 * H. Klein                            * R. Jaskółka                       * J. Bach
* F. Klinkosz             * A. Bużan                           * P. MiotkPROTOKOŁY Z 1932 I 1934 ROKU

Protokół nr 1 z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego, które odbyło się 16 października 1932 roku o godzinie 15:15 u druha - Sekretarza OSP Bolszewo.Protokół nr 1 z rocznego Walnego Zebrania OSP w Bolszewie. Zebranie to odbyło się 1 czerwca 1934 roku w Szkole w Bolszewie.