wtorek, 19 listopada 2019

DOTACJE Z KSRG I MSWIA


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie informuje, że nasza jednostka otrzymała w tym roku dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która została przeznaczona na zakup obuwia specjalnego skórzanego oraz rękawic specjalnych. 

Wystąpiliśmy również do MSWIA z wnioskiem w programie 5000+, w którym również otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź i otrzymane środki przeznaczyliśmy na zakup obuwia specjalnego oraz ubrań koszarowych.W dniu 21.10.2019r. otrzymaliśmy informację od Fundacji PGNIG, że złożony przez nas wniosek został pozytywnie rozpatrzony. W ramach tego jednostka zakupiła niezbędny sprzęt do ratowania życia i mienia osób. 

Celem projektu jest wzrost efektywności funkcjonowania systemu ratownictwa na terenie gminy i powiatu Wejherowo, a także poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie wyposażenia oraz siły bojowej jednostki, dzięki któremu działania osp będą efektywniejsze, a sprzęt zapewni większą gotowość bojową. Dzięki zarządowi fundacji, który przyznał nam ww kwotę mogliśmy wyposażyć kolejnych druhów w nowe ubrania specjalne, hełmy, buty, kominiarki, rękawice itp.

PZU POMOC TO MOC


W 2019 roku otrzymaliśmy od PZU Pomoc to Moc dotację na zakup sprzętu do przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy dla dzieci i mieszkańców Bolszewa. 

Projekt miał na celu cykl trzydziestu spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną. Spotkania służyły poszerzeniu wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy oraz uczyły odpowiedniego zachowania podczas wypadku. W trakcie szkoleń odbyło się także spotkanie z członkiem Wejherowskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego, który przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa nad wodą oraz nauczył młodzież szkolną  jak prawidłowo reagować i jak udzielać pierwszej pomocy, gdy ktoś znajdzie się w sytuacji zagrażającej życiu. Zajęcia z tego projektu miały uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Miały również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego. W ramach zajęć zorganizowaliśmy scenki nawiązujące do zdarzeń z życia codziennego i nauczyliśmy dzieci jak postępować do momentu przyjazdu pogotowania.

W ramach projektu  zakupiono fantomy, dzięki którym mogliśmy uczyć prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz pozycji bocznej ustalonej. Zakup torby medycznej pozwolił nam nauczyć dzieci jak reagować przy skaleczeniach i jak prawidłowo opatrzyć ranę. Zakupione apteczki i punkty pierwszej pomocy przekazaliśmy trzem szkołom, aby mogły umieścić je w salach gimnastycznych oraz na holach co zwiększy bezpieczeństwa dzieci podczas przerw lekcyjnych. Ponadto na schodach w szkole nakleiliśmy napisy przypominające zasady Pierwszej pomocy.Pielgrzymka do Swarzewa 07.09.2019

Jak co roku czynnie uczestniczyliśmy w pieszej pielgrzymce do Swarzewa.

środa, 8 maja 2019

Wielkanoc 19.04.-21.04.2019

Jak co roku nasi druhowie czynnie uczestniczyli w Triduum Paschalnym.

Strażacy pełnili honorową wartę przy Grobie Pańskim, a także czynnie uczestniczyli w porannej Rezurekcji wraz ze sztandarem naszej jednostki.


Zebranie Walne 09.03.2019

Dnia 09.03.2019 roku w remizie OSP Bolszewo odbyło się Zebranie Walne za rok 2018.

Wśród przybyłych gości byli m.in. Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, a także Przedstawiciele Sztabu I Finału WOŚP 2019.

Na zebraniu wybrano:

* Przewodniczącego - dh Waldemara Hamera

* Protokolanta - dh Marcina Galik

* Komisję Mandatową, Uchwał i Wniosków - dh Macieja Wartacz, Szymona Millera, Szymona Marcińskiego.

* Komisję Skrutacyjną - dh Beatę Maciszka, Darię Gaffke, Ryszarda Polewiak.


Wyjazdy w roku 2018:

* razem - 94, w tym:
* pożary - 49
* zagrożenia miejscowe - 32
* zabezpieczenie rejonu - 7
* fałszywe - 3
* anulowane -3

Liczba wyjazdów strażaków w roku 2018:

* Bork Bartosz - 67
* Ostojski Michał - 65
* Groth Karol - 63
* Miller Szymon - 51
* Bach Waldemar - 38
* Marciński Szymon - 36

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13.01.2019

Dnia 13.01.2019 roku na terenie Biblioteki w Bolszewie odbył się I Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2019.

Uczestnicy mogli wylicytować:

* przejazd wozem strażackim na sygnale
* udział w próbie gaszenia pożaru i ratowania pogorzelca
* najprawdziwszy hełm strażacki

Każdy chętny mógł nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, m im. instruktaż resuscytacji krążeniowo - oddechowej na nowoczesnym sprzęcie.
Zmarł dh Jerzy Groth 09.12.2018

Dh Jerzy Groth zmarł 09.12.2018r. Był przedsiębiorcą, w 1992 roku założył firmę sprzętowo - transportową. Społecznik, działacz, filantrop. Prezes Miejsko - Gminnego OSP w Wejherowie, Naczelnik OSP w Bolszewie, Radny Gminy Wejherowo.

Msza żałobna odbyła się dnia 13.12.2018 roku w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bolszewie.