poniedziałek, 5 września 2022

czwartek, 1 września 2022

Nowe wyposażenie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie zakupione dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do ratowania życia i mienia osób. Celem projektu jest wzrost efektywności funkcjonowania systemu ratownictwa na terenie gminy i powiatu Wejherowo. Projekt przyczyni się z pewnością do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia wyposażenia jednostki, dzięki któremu działania jednostki OSP Bolszewo będą efektywniejsze, a sprzęt zapewni szybkie i dokładne działanie podczas akcji.

 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.
środa, 17 sierpnia 2022

 

W Bolszewie zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi nasza jednostka zakupi sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl